Wild About Texas

Wildflowers

Alyxia Torresiana

Scientific Name: Alyxia torresiana

Common Names:

Duration: Perennial

Plant Family: Apocynaceae