Wild About Texas

Wildflowers

Whitewood

Scientific Name: Coccoloba krugii

Common Names: Whitewood

Duration: Perennial

Plant Family: Polygonaceae

Growth Habit: Tree,Shrub